สถาพร มุกดาประกร

สถาพร มุกดาประกร

นักแสดง

2494

ผาโหด

- คอน
2505

ฉุยฉาย

- เสด็จในกรม
2498

นางทาษ

- พระยาสีหโยธิน
2498

ทหารเสือพระเจ้าตาก

- พระยาตากสิน
2493

ดาบทหารเสือ

- แม่ทัพขอม