สง่า เสริมสุขวันดี

สง่า เสริมสุขวันดี

โปรดักชั่น

2519

ใครใหญ่ใครอยู่

- ดำเนินงานสร้าง
2520

3 นัด

- อำนวยการสร้าง