สง่า คุวันทรารัย

สง่า คุวันทรารัย

โปรดักชั่น

2525

กระท่อมนกบินหลา

- อำนวยการสร้าง
2529

ครูสมศรี

- ดำเนินงานสร้าง