สงัด บรรจงศิลป์

นักเขียน

2501

ผาวิ่งชู้

- บทประพันธ์
2503

สองฝั่งฟ้า

- บทประพันธ์
2510

เหนือเพชฌฆาต

- บทประพันธ์