สงคราม กวี

สงคราม กวี

ช่างภาพ

2513

ภูตเสน่หา

- ถ่ายภาพ