สกุล เกตุพันธ์

สกุล เกตุพันธ์

โปรดักชั่น

2498

ทาษเทวี

- อำนวยการสร้าง
2498

เมียแก้ว

- อำนวยการสร้าง
2501

สวรรค์หาย

- อำนวยการสร้าง
2504

สุรีรัตน์ล่องหน

- อำนวยการสร้าง
2505

ฉุยฉาย

- อำนวยการสร้าง
2506

พะเนียงรัก

- อำนวยการสร้าง