สกุนตลา ปีกจตุรัส

สกุนตลา ปีกจตุรัส

นักแสดง

นักแสดง

2016

True Love Story เพราะเธอคือรัก คำไม่กี่คำ

- แม่ของเอย (อดีต) / แพร์ (ปัจจุบัน)