สกล อลงกรณ์

สกล อลงกรณ์

นักแสดง

โปรดักชั่น

2527

ฟ้าบันดาล

- อำนวยการสร้าง