ษรัณยู จิราลักษม์

ษรัณยู จิราลักษม์

กํากับการแสดง

2553

9 วัด

- ผู้กำกับ
2555

Together วันที่รัก

- ผู้กำกับ

นักเขียน

กํากับการแสดง

2564

ดวงใจในมนตรา

- ผู้กำกับ
2565

55:15 Never Too Late

- ผู้กำกับ
2566

Thank You Teacher

- ผู้กำกับ