ศุภวรรณ ตติยรัตน์

ศุภวรรณ ตติยรัตน์

โปรดักชั่น

2524

ไอ้แก่น

- อำนวยการสร้าง
2526

ล่าข้ามโลก

- อำนวยการสร้าง