ศุภลักษณ์

ศุภลักษณ์

กํากับการแสดง

2479

เลือดสุพรรณ

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2481

สาวสมัยใหม่

- อำนวยการสร้าง