ศุภฤกษ์ โตสัมพันธ์

ศุภฤกษ์ โตสัมพันธ์

กํากับการแสดง

2521

โตไม่โตซัดดะ

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2521

โตไม่โตซัดดะ

- อำนวยการสร้าง