กัน ศุภฤกษ์ นิงสานนท์

กัน ศุภฤกษ์ นิงสานนท์ ชื่ออังกฤษ : Gun Supalerk Ningsanon เป็นผู้กำกับและนักเขียนชาวไทย

นักเขียน

2560

เพื่อน.. ที่ระลึก

- บทภาพยนตร์

กํากับการแสดง

นักเขียน