ศุภชัย

กํากับการแสดง

2516

สาวภูไท

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2515

ศาลาลอย

- บทประพันธ์