ศุภชัย โตสัมพันธ์

ศุภชัย โตสัมพันธ์

กํากับการแสดง

2518

เผ็ด

- ผู้กำกับ
2519

ท้องนาสะเทือน

- ผู้กำกับ
2520

จงอางเพลิง

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2515

ศาลาลอย

- ดำเนินงานสร้าง
2528

น้ำผึ้งป่า

- อำนวยการสร้าง