ศุภชัย สุขโต

ศุภชัย สุขโต

โปรดักชั่น

2519

จ่าทมิฬ

- ดำเนินงานสร้าง
2532

คำพิพากษา

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2542

ดั่งไฟใต้น้ำ

- ดูแลการผลิต