ศุภจิตต์

ศุภจิตต์

นักเขียน

2526

ลูกสาวย่าโม

- บทประพันธ์
2531

คนใจสู้

- บทประพันธ์
2533

ข้ามากับปืน

- บทประพันธ์
2537

เสือล่าเสือ

- บทประพันธ์