ศุภกิจ เวสสะโรจน์กิจ

ศุภกิจ เวสสะโรจน์กิจ

นักแสดง

2017

เหยื่อพยาบาท

- เฮียไช้

กํากับการแสดง

2010

ทัดดาวบุษยา

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2020

รักแลกภพ

- ผู้กำกับ