ศิโรตม์ สันติพัฒนาชัย

โปรดักชั่น

2521

มือปืนสติเฟื่อง

- อำนวยการสร้าง