ศิริเพ็ญ พละเดช

ศิริเพ็ญ พละเดช

โปรดักชั่น

2516

แก้วตาขวัญใจ

- อำนวยการสร้าง
2521

มหาภัยพันหน้า

- ดำเนินงานสร้าง