ศิรินันท์ คานทอง

ศิรินันท์ คานทอง

โปรดักชั่น

2512

อภินิหารอาจารย์ทอง

- อำนวยการสร้าง
2513

เงินจางนางจร

- อำนวยการสร้าง