ศักดิ์ สุริยา (อ้อย อัจฉริยกร)

ฉัตร บุณยศิริชัย หรือรู้จักกันในชื่อ ศักดิ์ สุริยา, อ้อย อัจฉริยกร, ดาวไสว ไพจิตร เป็นนักเขียนชาวไทย
เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2466

นักแสดง

นักเขียน

2507

ขุนดง

- บทประพันธ์
2508

ครุฑเพชร

- บทประพันธ์
2508

เจ้าเมือง

- บทประพันธ์
2508

หนึ่งในสยาม

- บทประพันธ์
2509

กาเหว่า

- บทประพันธ์
2509

เลือดทรนง

- บทประพันธ์
2510

นักเลงสี่แคว

- บทประพันธ์
2510

นางนวล

- บทประพันธ์
2511

พันดง

- บทประพันธ์
2512

เทพบุตรสลาตัน

- บทประพันธ์
2515

แควเสือ

- บทประพันธ์
2515

มนต์กากี

- บทประพันธ์
2517

ขัง 8

- บทประพันธ์
2517

หัวใจ 100 ห้อง

- บทประพันธ์
2518

ไอ้เหล็กไหล

- บทประพันธ์
2519

ชุมแพ

- บทประพันธ์
2519

ไผ่กำเพลิง

- บทประพันธ์
2519

เพลิงทรนง

- บทประพันธ์
2519

เสือ 4 แคว

- บทประพันธ์
2520

ขยี้มือปืน

- บทประพันธ์
2520

โตเมืองใต้

- บทประพันธ์
2520

ศาลปืน

- บทประพันธ์
2521

ขุนดอน

- บทประพันธ์
2521

เขาใหญ่

- บทประพันธ์
2521

จ้าวธรณี

- บทประพันธ์
2521

ดงเย็น

- บทประพันธ์
2521

หอหญิง

- บทประพันธ์
2521

อาณาจักรนักเลง

- บทประพันธ์
2522

สู้สั่งเมือง

- บทประพันธ์
2522

ไอ้ฟ้าผ่า

- บทประพันธ์
2523

ด่านเสือเต้น

- บทประพันธ์
2524

ขังแดง

- บทประพันธ์
2524

ชาติจงอาง

- บทประพันธ์
2524

หัวใจขายฝาก

- บทประพันธ์

นักเขียน

2547

ไผ่กำเพลิง

- บทประพันธ์
2550

ชุมแพ

- บทประพันธ์
2562

ชุมแพ

- บทประพันธ์