ศักดิ์ศิริ คชพัชรินทร์

ศักดิ์ศิริ คชพัชรินทร์

กํากับการแสดง

2015

คุณทองแดง

- ผู้กำกับ
2023

A Time To Fly บินล่าฝัน

- ผู้กำกับ