ศักดา ศิริรัตนปัญญา

ศักดา ศิริรัตนปัญญา

โปรดักชั่น

2521

แม่นาคพระโขนง

- อำนวยการสร้าง