ศศิวัฒน์ แสงสีทอง (ภูเขา)

ภูเขา เป็นนามปากกา ศศิวัฒน์ แสงสีทอง การศึกษา : ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ เรียนวิชาโทการละคร จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Source: sasiwat.site123.me)

นักเขียน

2544

เทวดาเดินดิน

- บทโทรทัศน์
2546

2 ผู้ยิ่งใหญ่

- บทโทรทัศน์
2554

เสาร์ ๕ ตอน...ทับทิมสยาม

- บทประพันธ์/บทโทรทัศน์
2556

เลือดเจ้าพระยา

- บทโทรทัศน์
2558

สิงห์รถบรรทุก

- บทโทรทัศน์
2559

ทอง 10

- บทโทรทัศน์
2560

หักลิ้นช้าง

- บทโทรทัศน์
2561

เล็บครุฑ

- บทโทรทัศน์
2561

เพลงรักมือปืน

- บทประพันธ์/บทโทรทัศน์
2562

รอยอาฆาต

- บทโทรทัศน์
2562

สารวัตรใหญ่

- บทโทรทัศน์
2563

มังกรเจ้าพระยา

- บทโทรทัศน์
2563

สิงห์สั่งป่า

- บทโทรทัศน์
2564

ทางเสือผ่าน

- บทโทรทัศน์
2566

ฤทัยบดี

- บทโทรทัศน์
2566

แคน2แผ่นดิน

- บทประพันธ์/บทโทรทัศน์