ศรีแพร

ศรีแพร

นักเขียน

2527

ผ่าโลง

- บทประพันธ์
2527

ยันต์สู้ผี

- บทประพันธ์
2529

ระบำผี

- บทประพันธ์