ศรีสุภลักษณ์ เวชวิรุฬห์

ศรีสุภลักษณ์ เวชวิรุฬห์

กํากับการแสดง

2530

รักจ๋ามาแล้วจ๊ะ

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2530

รัก...ใคร่

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2530

วงศาคณาญาติ

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2532

เศรษฐีใหม่

- ผู้ช่วยผู้กำกับ