ศรีสุข วสุวัต

ศรีสุข วสุวัต

ช่างภาพ

2478

เมืองแม่หม้าย

- ถ่ายภาพ
2479

เลือดชาวนา

- ถ่ายภาพ
2480

เพลงหวานใจ

- ถ่ายภาพ