ศรัณย์ นักสอดสี (เล็ก ดาวิกา)

ศรัณย์ นักสอดสี หรือ เล็ก ดาวิกา