ศรชัย วีรเสถียรพรกุล

ศรชัย วีรเสถียรพรกุล

โปรดักชั่น

2524

สิงห์คนองปืน

- อำนวยการสร้าง