วีเจ นพรุจ ตันธนวิกรัย

วีเจ นพรุจ ตันธนวิกรัย (ชื่อเล่น : วีเจ) เป็นนักแสดงเด็กชาวไทย