วีระศักดิ์ ฉายายน

วีระศักดิ์ ฉายายน

โปรดักชั่น

2520

อีเสือ

- อำนวยการสร้าง
2521

เสือ สิงห์ กระทิง แรด

- อำนวยการสร้าง