วีซ่า สิมิลัน เตมีวณิชย์

สิมิลัน เตมีวณิชย์ ชื่อเล่น : วีซ่า ชื่ออังกฤา : Visa Similan
  • วันเกิด : 2 ธันวาคม 2541
  • ส่วนสูง : 165 ซม.
  • การศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักแสดง

2566

มนตราฟ้าฟื้น

- ยูกิโกะ
ติดตาม วีซ่า สิมิลัน เตมีวณิชย์ ได้ที่

IG : visasimilan