วิ วิญาดา จงรัตนเมธีกุล

วิญาดา จงรัตนเมธีกุล หรือ วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล ชื่อเล่น วิ เป็นนักแสดงชาวไทย