วิไล ดิษยนิยม

วิไล ดิษยนิยม

โปรดักชั่น

2519

ลาวคำหอม (เพชรมหาภัย)

- อำนวยการสร้าง
2520

เด็ดสะระตี่

- อำนวยการสร้าง
2521

วัยรัก

- อำนวยการสร้าง
2522

ฐานันดร 4

- อำนวยการสร้าง