วิไลลักษณ์ ไวงาน

วิไลลักษณ์ ไวงาน

นักแสดง

นักแสดง

2563

ปีกหงส์

- เจ้าแสงดาว
2561

สังข์ทอง

- คุณท้าวสมศรี
2561

วิหคหลงลม

- หม่อมย่า (รับเชิญ)
2558

บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์

- ท่านผู้หญิงไฉไล สีหราชบดินทร์
2554

โบ๊เบ๊

- คุณนายสาลี่
2547

ฟ้าใหม่

- แม่นายนกเอี้ยง (กรมพระเทพามาตย์)
2546

เทพสามฤดู

- คุณท้าวนภางค์
2543

กามเทพลวง

- (รับเชิญ)
2540

ทะเลแปร

- (รับเชิญ)
2527

ไชยเชษฐ์

- มเหสีแก้วสัจจา (แม่พระไชยเชษฐ์)
2526

สี่ยอดกุมาร

- พระชนนี
2524

ดอกโศก

- เพ็ญพักตร์ (แม่ของเพ็ญตระการ)
2566

ดาบเจ็ดสี

- คุณท้าวทอง
2567

ขวัญหล้า

- แม่เฒ่าบุญยืน