วิโรจน์ ล่ำซำ

วิโรจน์ ล่ำซำ

โปรดักชั่น

2495

พระเจ้ากรุงธนบุรี

- อำนวยการสร้าง