วิเชียร แพทย์ดี

วิเชียร แพทย์ดี

นักแสดง

2499

ศึกถลาง

- เตรชะวา
2496

ทาษรัก

- ประพันธ์
2493

วังหลวงวังหลัง

- ณรงค์รอน