วิเชียร เรืองวิทยากุล

ช่างภาพ

2531

ตะลุยโรงหมอ

- ถ่ายภาพ