วิเชียร สงวนไทย

วิเชียร สงวนไทย

โปรดักชั่น

2513

ขุนทาส

- ดำเนินงานสร้าง
2513

บ้านสาวโสด

- อำนวยการสร้าง
2513

สวรรค์เบี่ยง

- อำนวยการสร้าง
2514

พิษผยอง

- อำนวยการสร้าง