วิเชียร ดานาคแก้ว

วิเชียร ดานาคแก้ว

ช่างภาพ

2534

วิถีคนกล้า

- ถ่ายภาพ