วิสิทธิ์ เชวนะโรจน์

โปรดักชั่น

2531

เพชรลุยเพลิง

- อำนวยการสร้าง