วิสา คัญทัพ

วิสา คัญทัพ

นักเขียน

2526

ผู้แทนนอกสภา

- เรื่อง/บทภาพยนตร์