วิริยะ

วิริยะ เป็นผู้กำกับชาวไทย

กํากับการแสดง

2529

มือปราบทมิฬ

- ผู้กำกับ