วิรัตน์ เศรษฐภักดี

โปรดักชั่น

2493

ตะรุเตา

- อำนวยการสร้าง

ช่างภาพ

2497

กุลปราโมทย์

- ถ่ายภาพ