วิรัช พึ่งสุนทร

วิรัช พึ่งสุนทร

กํากับการแสดง

2493

เคหาสน์สีแดง

- ผู้กำกับ
2498

หญิงคนชั่ว

- ผู้กำกับ
2499

เคหาสน์สีแดง

- ผู้กำกับ
2499

บ้านทรายทอง

- ผู้กำกับ
2500

กลิ่นยี่โถแดง

- ผู้กำกับ
2501

ยูงรำแพน

- ผู้กำกับ
2502

ชาติสมิง

- ผู้กำกับ
2504

ค่าแห่งความรัก

- ผู้กำกับ
2504

เยี่ยมวิมานรัก

- ผู้กำกับ
2504

สลักจิต

- ผู้กำกับ
2505

ปัทมานางแก้ว

- ผู้กำกับ
2505

อุดมเด็กดี

- ผู้กำกับ
2507

ราชสีห์กรุง

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2496

หยกฟ้า

- อำนวยการสร้าง
2497

กุลปราโมทย์

- อำนวยการสร้าง
2497

มนต์รักอสูร

- อำนวยการสร้าง
2498

หญิงคนชั่ว

- อำนวยการสร้าง
2498

หลีหวั่น

- อำนวยการสร้าง
2499

ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง

- อำนวยการสร้าง
2499

บ้านทรายทอง

- อำนวยการสร้าง
2500

กลิ่นยี่โถแดง

- อำนวยการสร้าง
2502

ชาติสมิง

- อำนวยการสร้าง
2504

เยี่ยมวิมานรัก

- อำนวยการสร้าง
2504

สลักจิต

- อำนวยการสร้าง
2507

ราชสีห์กรุง

- อำนวยการสร้าง

นักเขียน

2497

กุลปราโมทย์

- บทภาพยนตร์
2498

หลีหวั่น

- บทภาพยนตร์
2499

เคหาสน์สีแดง

- บทภาพยนตร์
2499

บ้านทรายทอง

- บทภาพยนตร์
2500

กลิ่นยี่โถแดง

- บทภาพยนตร์
2501

ยูงรำแพน

- บทภาพยนตร์
2502

ชาติสมิง

- บทภาพยนตร์
2503

สายสวาทยังไม่สิ้น

- บทภาพยนตร์
2504

สลักจิต

- บทโทรทัศน์
2505

พาฝัน

- บทภาพยนตร์
2505

อุดมเด็กดี

- บทภาพยนตร์