วิมล สิริ

วิมล สิริ

นักเขียน

2521

รักแล้วรอหน่อย

- บทประพันธ์