วิภาวดี ตรียะกุล

วิภาวดี ตรียะกุล

นักแสดง

2512

สอยดาวสาวเดือน

- สาวเดือน
2517

ขัง 8

- บัวเงิน

โปรดักชั่น

2523

ผ้าขะม้าแดง

- อำนวยการสร้าง