วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร

วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร ชื่ออังกฤษ : Win Metawin Opas-iamkajorn เป็นนักแสดง นายแบบและนักร้องชาวไทย
  • วันเกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2542
  • ส่วนสูง : 185 ซม.
  • การศึกษา: มัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ และได้มีโอกาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่รัฐไอโอวา สหรัฐ ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นได้สอบเทียบ General Educational Development (GED) ซึ่งเป็นการสอบวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมปลายของสหรัฐ : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ติดตาม วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร ได้ที่

IG วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร : winmetawin
Twitter วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร : @winmetawin