วิน ธาวิน เยาวพลกุล

ธาวิน เยาวพลกุล ชื่อเล่น วิน (ชื่ออังกฤษ : Win Tawin Yavapolkul) เป็นนายแบบและนักแสดงชาวไทย

เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2528
การศึกษา โรงเรียนอนุบาลดาราทรจากนั้นเขาศึกษาต่อโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตประสานมิตรปัจจุบันเขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย จากประเทศสหรัฐอเมริกา

นักแสดง

2560

เรือนพะยอม

- วฤกษ์ พนาเวท (ปัจจุบัน) / คุณพฤกษ์ พนาเวท (อดีต)
2554

ดอกแก้ว

- ราชันย์
2553

เรือนซ่อนรัก

- เมืองเล็ก
2552

นางกรี๊ด

- ปรีติ/ติ
2552

วังน้ำค้าง

- ธนนท์
2552

รุกฆาต

- วิหค เหินลม
2551

ปมรักรอยอดีต

- ตะวันฉาย ศิมันตรา
2549

เพื่อนรักเพื่อนร้าย

- ไตรจักร / จักร